VilkorVillkor för användning av spielenonline-now.com

1 Godkännande Den användning av spielenonline-now.com Villkor

Din tillgång till och användning av spielenonline-now.com är föremål enbart Tät villkor. Du kommer inte att använda Den webbplats för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt Tät villkor. Genom att använda Den webbplats du är fullt accepterar i Den villkor och friskrivningsklausuler som finns i detta meddelande. Om du inte accepterar Tät Villkor måste du omedelbart sluta använda Den webbplats.

2 Kreditkortsuppgifter

spielenonline-now.com kommer aldrig be om kreditkortsuppgifter och begära att du inte skriver in den på någon av DEN former på spielenonline-now.com.

3 Råd

Den innehåll spielenonline-now.com webbplats utgör inte rådgivning och bör inte åberopas för att göra eller avstå från att, varje beslut.

4 ändrad användning

spielenonline-now.com förbehåller Den rätt till: 4,1 ändra eller ta bort (tillfälligt eller permanent) Den webbplatsen eller någon del av den utan förvarning och du bekräftar att spielenonline-now.com ansvarar inte gentemot dig för någon sådan förändring eller borttagning och. 4,2 förändring Tät Villkor när som helst, och din fortsatta användning av Den webbplats efter eventuella ändringar skall anses vara ditt godkännande av en sådan förändring.

5 Länkar till tredje parts webbplatser

spielenonline-now.com Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som kontrolleras och underhålls av oDenrs. Varje länk till oDenr webbplatser är inte ett godkännande av sådana webbplatser och du bekräftar och accepterar att vi inte är ansvariga för Den innehållet eller tillgängligheten av sådana webbplatser.

6 Upphovsrätt

6,1 All upphovsrätt är varumärken och alla oDenr immateriella rättigheter i Den webbplats och dess innehåll (inklusive, utan begränsning Den webbdesign, text, grafik och all programvara och källkoder i samband med Den Hemsida) som ägs av eller licensieras till spielenonline-nu. com eller oDenrwise används av spielenonline-now.com som är tillåtet enligt lag. 6,2 Vid åtkomst Den webbplats godkänner du att du kommer att få tillgång till Den innehåll enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Ingen av Den innehåll kan laddas ner, kopieras, reproduceras, överföras, lagras, säljas eller distribueras utan Den föregående skriftligt medgivande från Den upphovsrättsinnehavaren. Detta utesluter Den nedladdning, kopiering och / eller utskrift av sidor med Den webbplats för personligt, icke-kommersiellt Hem bruk.

7 Friskrivningsklausul och begränsning av ansvar

7,1 Den Webbplatsen tillhandahålls på ett och såsom TILLGÄNGLIG basis utan någon framställning eller göras godkännande och utan garanti av något slag wheDenr uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till Den underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke- intrång, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet. 7,2 till Den utsträckning som lagen tillåter, kommer spielenonline-now.com inte ansvariga för några indirekta eller efterföljande förlust eller skada oavsett (inklusive, utan begränsning förlust av affärer, möjligheter, data, vinst) som uppstår ur eller i samband med Den användning av Den webbplats. 7,3 spielenonline-now.com garanterar inte att Den funktionalitet Den webbplats kommer att vara oavbruten eller felfri, att fel kommer att korrigeras eller att Den webbplats eller Den server som gör den tillgänglig är fri från virus eller annat som kan vara skadligt eller destruktiv. 7,4 Ingenting i täta Villkor ska tolkas så att det utesluter eller begränsar Den ansvar spielenonline-now.com för dödsfall eller personskada som följd av Den försummelse av spielenonline-now.com eller dess anställda eller ombud.

8 Ersättning

Du samtycker till att gottgöra och hålla spielenonline-now.com och dess anställda och agenter skadeslösa från och mot alla skulder, advokatarvoden, skador, förluster, kostnader och utgifter oDenr i förhållande till eventuella krav eller åtgärder som riktas mot spielenonline-now.com härrör någon överträdelse av dig av Tät Villkor eller skulder oDenr följd av din användning av denna webbplats.

9 Avgångsvederlag

Om någon av Tät Villkor bör fastställas för att vara ogiltig, olaglig eller ej verkställbar av någon anledning av någon behörig domstol Denn sådant villkor eller villkor skall avskiljas och Den återstående Villkor skall överleva och förbli i full kraft och verkan och fortsätta att vara bindande och verkställbara.